PHP/SQL - Адлюстраванне радкі, створаныя пасля пэўнай даты

Я стварыў класы Rankings і DateFilter .

Кожны клас рэйтынгу мае DateFilter клас, які павінен вырабляць дату адсечкі. Я спрабую быць у стане стварыць фільтр такім чынам, што ўсе створаныя пасля гэтай даты, будзе адлюстраваны ў табліцы.

Аднак параўнанне не працуе. Вы можаце ўбачыць праблему?

Вось мой клас DateFilter:

<?php

include ("Filter.php");

class DateFilter extends Filter
{
  //@param daysOld: how many days can be passed to be included in filter
  //Ex. If daysOld = 7, everything that is less than a week old is included
  private $interval;

  public function DateFilter($daysOld)
  {
    $this->interval = new DateInterval('P'.$daysOld.'D');
  }

  //@Return: Returns a DateTime that is the earliest possible date to be included in the filter
  function createLimitDate()
  {
    $now = new DateTime();
    return $now->sub($this->interval);
  }

  //generates SQL code for checking date
  //Ex. WHERE limitDate > created... if > means before
  function genSQL()
  {
    $limitDate = $this->createLimitDate();

    return $limitDate->format('Y-m-d') . " < 'created'";
  }
}
?>

І мой рэйтынг Клас:

<?php

class Rankings 
{
  private $filter;

  //@params: $filty is the filter given to these rankings
  public function Rankings($filty)
  {
    $this->filter = $filty;
  }

  //@return: returns the html code for the rankings
  public function display()
  {
    echo '<table border="1" align="center">'.
          '<tr align="center" style="font-weight:bold;">
            <td>#</td><td>NAME</td><td>Date</td>
          </tr>
          ';

      //hardcoding DB
      $where = $this->filter->genSQL();

      $qry = mysql_query("SELECT * FROM `pix` 
                WHERE $where
                ");
        if (!$qry)
          die("FAIL: " . mysql_error());

      $i = 1;
      while($row = mysql_fetch_array($qry))
      {
        $name = $row['uniquename'];
        $created = $row['created'];
        echo ' <tr>
              <td>'. $i . '</td>'.
              '<td>' . $name . '</td>'.
              '<td>'. $created . '</td>'.
            '</tr>';

        $i += 1;
      }

      echo '</table>';
      echo $where;
  }
}
?>

Я тэлефаную гэта наступным чынам:

$test = new DateFilter(100);

$rankings = new Rankings($test);
$rankings->display();

У гэтым прыкладзе, нічога не адлюстроўваецца, хоць я ўпэўнены, што ўсё ў маім datebase было загружана менш чым 100 дзён назад.

0

1 адказы

Кіньце ў некаторых двукоссях дату вы пераходзячы да MySQL, і падзенне катыровак вакол вашага імя слупка:

return "'" . $limitDate->format('Y-m-d') . "' < created";
1
дададзена