Праблема з кнопкай тэга секцыйнага UITableView

У мяне ёсць дзве кнопкі ўнутры секцыйнага TableView клетак пальцы ўверх і пальцы ўніз. Першапачаткова малюнак як кнопка ня абраная. Калі я выбіраю кнопку палец уверх яго малюнак становіцца няблага абраны і іншы адзін стаў thumbsdown не абраны, і наадварот.

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView 
  {
    enter code hereNSLog(@"mod:numberOfSectionsInTableView");
    NSLog(@"[preferences count]=%d",[preferences count]);
    return [preferences count];
  }

  -(NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView
  numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
  {enter code here
    enter code herereturn [self.choices count];
  }

  - (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView
       cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexpath
  {


  NSLog(@"cellForRowAtIndexPath: DISPLAY TEST"); 
    static NSString *CellIdentifier = @"Cell";
    UITableViewCell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier];

    if (cell == nil) {

      cell = [[[UITableViewCell alloc] initWithFrame:CGRectZero reuseIdentifier:CellIdentifier] autorelease];
            NSLog(@"Text is: %@", [choices objectAtIndex:indexpath.row]);          
      NSLog(@"CHOICE AT INDEX PATH IS: %@",[choices objectAtIndex:indexpath.row %[choices count]]);
      cell.textColor = [UIColor whiteColor];
      cell.backgroundColor = [UIColor blackColor];


      //Thumbs up button.
      //UIButton *thumbsUp = [[UIButton alloc]init]; 
      thumbsUp = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeCustom];            
      [thumbsUp setTag:(indexpath.row+(indexpath.section * 50))];
      [thumbsUp addTarget:self 
             action:@selector(thumbUp_ButtonClicked:event:)
       forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];   
      [thumbsUp setTitle:@"" forState:UIControlStateNormal];
      thumbsUp.frame = CGRectMake(150.0, 20, 20, 15);
      [thumbsUp setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"thumbsup_not_selected.png"]
     forState:UIControlStateNormal];

      //NSLog(@"------------------>TAG TEST : %d",(indexpath.row+(indexpath.section * 50)));
      [cell.contentView addSubview:thumbsUp];

      //Thumbs down button

      thumbsDown = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeCustom];
      [thumbsDown addTarget:self 
              action:@selector(thumbDown_ButtonClicked:event:)
        forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
      [thumbsDown setTitle:@"" forState:UIControlStateNormal];
      thumbsDown.frame = CGRectMake(200, 20, 20, 15);

      [thumbsDown setTag:indexpath.row+120];
      [cell.contentView addSubview:thumbsDown];
      [cell setSelectionStyle:UITableViewCellSelectionStyleNone];


    [thumbsDown setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"thumbsdown_not_selected.png"]forState:UIControlStateNormal];

    }

    NSLog(@"------------> TAG TEST %d",thumbsUp.tag);
    cell.text = [choices objectAtIndex:(indexpath.row % [choices count])];


    NSLog(@"HELLO FOR TESTING");
    return cell;


    }
  - (UIView *)tableView:(UITableView *)tableView viewForHeaderInSection:(NSInteger)section {
    NSString *sectionTitle = [self tableView:tableView titleForHeaderInSection:section];
    if (sectionTitle == nil) {
      return nil;
    }

    //Create label with section title
    UILabel *label = [[[UILabel alloc] init] autorelease];
    label.frame = CGRectMake(15, 10, 300, 25);
    label.backgroundColor = [UIColor clearColor];
    label.textColor = [UIColor blackColor];
    label.shadowColor = [UIColor whiteColor];
    label.shadowOffset = CGSizeMake(0.0, 1.0);
    label.font = [UIFont boldSystemFontOfSize:16];
    label.textAlignment = UITextAlignmentLeft;
    label.text = sectionTitle;


    //Create header view and add label as a subview
    UIView *view = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(12, 0, 300, 60)];
    [view autorelease];
    [view addSubview:label];
    //[view addSubview:segmentedControl];
    view.backgroundColor = [UIColor grayColor];
    return view;
  }

  //Thumbs Up Button Action

  - (IBAction)thumbUp_ButtonClicked:(id)sender event:(id)event
  {
    NSLog(@"Thumbs Up Check!");


    UIButton *button = (UIButton *)sender;
    UITableViewCell *cell = (UITableViewCell *) [[button superview] superview];


    NSIndexPath *indexPath = [myTable indexPathForCell:cell];
    NSLog(@"indexpath =%d",indexPath.row);
    //[button setTag:indexPath.row+(indexPath.section * 50)];

    int cTag=[sender tag];
    NSLog(@"------>TAG : %d", cTag);
    NSLog(@"------> Calculated TAG %d",indexPath.row+(indexPath.section * 50));
    if(cTag == (indexPath.row+(indexPath.section * 50)))
    {
      NSLog(@"BUTTON COUNT:");
      [button setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"thumbsup_selected.png"]
              forState:UIControlStateNormal];
    }


    NSInteger section = indexPath.section;
    NSInteger row = indexPath.row;

    //int row = button.tag;

    NSLog(@"SECTION IS:%d",section);
    NSLog(@"ROW IS: %d",row);


      NSArray *array = cell.contentView.subviews;
    NSLog(@"NUMBER OF OBJECTS: %d",[array count]);
    UIButton *test = (UIButton *)[array objectAtIndex:2];

    [test setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"thumbsdown_not_selected.png"]forState:UIControlStateNormal];

  }

З-за выпуск з тэгам кнопкі, калі я змяніць выява адной кнопкі некалькі кнопак змяняюцца. Калі які-небудзь можна, калі ласка, знайсці рашэнне будзе карысна ....

5
Што такое ваша пытанне?
дададзена аўтар Simon Lee, крыніца

1 адказы

Гэта звычайная з'ява звязана з тым, што выгляд табліцы клеткі перапрацаванай. Ваша схема з тэгамі кнопкі даволі заблытаная і схільная памылак.

Гэта мела б больш сэнсу, каб сачыць за станам Thumbsup/ўніз кожнага вочка ў мадэлі дадзеных datatsource вашага пункту гледжання табліцы. Тады, у cellForRowAtIndexPath: ўсталяваць кожную кнопку стану ў відавочным выглядзе.

ДАРЭЧЫ: cell.text і cell.textColor асуджаюцца. Вы павінны выкарыстоўваць ўласцівасці cell.textLabel .

1
дададзена
+1 для высвятлення праблемы з пытання :-)
дададзена аўтар Owen Hartnett, крыніца
Калі які-небудзь адзін можа даць код, калі ласка, каб выправіць гэтае пытанне будзе карысна. Праблема з устаноўкай пазнакі для кнопкі ...
дададзена аўтар Susha, крыніца